svenska russian english
Christina Andersson
 
HemKalenderBiografiRecensionerGalleriKonserterKuriosaResan till BulatBoka/beställKontakt

Om Christina Andersson

SVERIGES AMBASSAD, MOSKVA 10 december år 1999
Till Den som ansvarar för kulturfrågor.

Den svenska skådespelerskan och sångerskan Christina Andersson har under mer än 20 år aktivt gjort Bulat Okudzjavas verk kända i Sverige. Hon har uppträtt i en mängd konsert program, tillägnade Okudzjava, bl.a. på sveriges television, och spelat in en rad grammofonskivor och CD-skivor där hon tolkar hans verk på svenska och ryska. Mycket tack vare hennes ansträngningar utkom 1995 ”Bulats sångbok” med Okudzjavas sånger i översättning av Hans Björkegren, Lars Forssell och Malcolm Dixelius.

Christina Andersson studerade vid Statens skola för scenisk utbildning i Göteborg och även utomlands. Hon har arbetat vid Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm hos den store regissören Alf Sjöberg, likväl som vid Norrbottens-teatern, Riksteatern och Norrlands Operan. Christina Andersson har spelat i pjäser av W. Shakespeare, B. Brecht, Moliere, A. Strindberg och V. Slavkin.

På talrika konserter har hon tolkat sånger av B. Okudzjava, V. Vysotskij och många andra av Rysslands och Sveriges författare.

Enligt vår mening, uppbär Christina Andersson en icke betydelselös insats för svensktryskt kulturutbyte och förstärker ömsesidig förståelse mellan människor i våra länder.

Jag hoppas att hennes kommande projekt på detta område möter förståelse och stöd från de parter som är engagerade i dessa frågor.

Sven Hirdman
Sveriges Ambassör i Ryssland


Sven Hirdmans rekommendationsbrev